Publikace a jejich tvorba

Kód předmětu:
15Y2PU
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
publikování; citace; rešerše; technická zpráva; TeX/LaTeX
Anotace:
Typy odborných textů. Poznámkový aparát. Rešerše. Bibliografické citace. Formální úprava dokumentu. Práce s informačními databázemi. Typografické zásady. Typografické editory - MS Word, TeX/LaTeX. Praktické zpracování jednoduchých odborných dokumentů.
Cíle:
Vytváření odborných textů včetně poznámkového aparátu. Citační zásady. Zpracování rešerší. Práce s informačními prameny. Vyhledávání v informačních databázích. Práce s typografickými editory.