Systémy vozidel a interakce s řidičem

Kód předmětu:
16SVIR
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
7
Rozsah výuky:
3 + 3 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština ITS Inteligentní dopravní systémy - 3711R004
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.
roh  Cvičení:
doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravních prostředků (16116)
Klíčová slova:
Vozidlové řídicí a elektronické systémy, asistenční systémy, interakce člověk - stroj, ergonomie, uživatelské rozhraní, hybridní pohony.
Anotace:
Teorie řízení a regulace. Elektronické řídící systémy a jejich a vztah k dynamice jízdy, faktory působící na dynamiku jízdy, kolizní situace, prevence, testování. Vlastní diagnostika vozidla, vlivy vycházející z konstrukce vozidla a volby materiálu, volby technologie, datové podklady pro diagnostiku, legislativní požadavky. Vztah člověk - stroj v historii a současnosti. Ergonomie. Příčiny a projevy únavy, agresivity, monotonie.
Cíle:
Seznámit posluchače se základy vozidlových elektronických řídících a regulačních systémů, s problematikou rozhraní člověk - stroj a způsobem získávání dat pro řízení a regulaci včetně související problematiky.