Počítačová grafika a virtuální realita

Kód předmětu:
16Y2PG
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.
Ing. Adam Orlický
Garantující ústav:
Ústav dopravních prostředků (16116)
Klíčová slova:
počítačová grafika, virtuální relaita, 2D, 3D
Anotace:
Principy tvorby a zpracování 2D a 3D grafiky a virtuálních prostředí včetně algoritmů používaných při jejich počítačovém zpracování. Základy profesionálních i freewarových softwarů pro tvorbu a zpracování 2D a 3D grafiky. Tvorba interaktivní grafiky a základy programování v jazyce VRML či s využitím grafických knihoven (OpenGL).
Cíle:
Základní znalosti technického a programového vybavení pro 2D a 3D počítačovou grafiku, interaktivní grafiku a virtuální realitu.