Dopravní a spojové právo

Kód předmětu:
17DAS
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
1
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština DOS Dopravní systémy a technika - 3708R009
čeština LED Letecká doprava - 3708R031
čeština MED Management a ekonomika dopravy a telekomunikací - 3707R002
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
JUDr. Milena Macková
Ing. Miroslav Záhora
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Miroslav Záhora
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Klíčová slova:
dráhy, pozemní komunikace, letectví, vodní doprava, elektronické komunikace, pošta, průmyslové vlastnictví
Anotace:
Dopravní a spojové právo: vybrané zákony v oblasti silniční, drážní a letecké dopravy včetně navazujících právních předpisů.
Cíle:
Seznámit studenty se základními pravidly fungování dopravy a spojů podle úpravy v právních předpisech.