Případové studie v dopravě

Kód předmětu:
17W2PS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Jan Tichý, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Klíčová slova:
ekonomika dopravy, případové studie, práce v týmu
Anotace:
Simulace odborných diskusí nad tématy vliv dopravy na životní prostředí a národní hospodářství, energetika, výstavba dopravní infrastruktury atd. Studentům bude na každé hodině předloženo jedno aktuální a reálné téma, jehož řešení budou muset vzájemně vymyslet, přičemž každý z nich bude představovat zástupce jiné sféry (orgány veřejné správy, investory, dopravce, zástupce zájmových sdružení, obyvatele atd.).
Cíle:
Přiblížit studentům reálné vazby mezi hlavními subjekty v sektoru dopravy.