Mikrosimulace železničního provozu

Kód předmětu:
17Y2MS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Zdeněk Michl
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Klíčová slova:
prvky železniční infrastruktury, simulace provozního konceptu a železničního provozu, simulační program OpenTrack, kapacita železniční infrastruktury, stabilita a robustnost jízdního řádu
Anotace:
Seznámení se s možnostmi simulačních nástrojů, vytvoření konkrétního modelu železniční infrastruktury, prověření konkrétního provozní konceptu na zadané infrastruktuře, navrženého provozního konceptu, testování stability, prověření citlivosti provozního konceptu na zpoždění.
Cíle:
Po absolvování předmětu bude student schopen systematicky hodnotit provozní koncepce prověřené pomocí simulace skutečného průběhu provozu včetně vlivu nepravidelností a bude schopen formulovat konkrétní požadavky na úpravy infrastruktury plynoucí z navržené provozní koncepce.