Aplikovaná pružnost a pevnost

Kód předmětu:
18APP
Studium:
doktorské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (P 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
volitelný
Jazyk | obor:
čeština, angličtina D Dopravní systémy a technika - 3708V009
Zakončení:
zkouška (zk)
Garant předmětu:
prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Anotace:
Rovinná napjatost a deformace. Nosné stěny, stěnová rovnice, okrajové podmínky, metody řešení. Desky, předpoklady řešení, desková rovnice, okrajové podmínky, metody řešení. Skořepiny, membránová a ohybová teorie. Ploché skořepiny. Rotačně symetrické skořepiny (potrubí, tlakové nádoby, nádrže). Stabilita válcových skořepin. Pružnoplastický stav a plastický stav ohýbaných nosníků. Reziduální napětí po úplném odtížení. Podstata porušování materiálů a kritéria pevnosti.