Statika

Kód předmětu:
18SAT
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
14 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština, angličtina společná část studia
čeština TUL Technologie údržby letadel - 3708R033
letní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Tomáš Doktor
doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Marcel Adorna
Ing. Jan Falta
Ing. Petr Koudelka
Ing. Michaela Neuhäuserová
Ing. Jitka Řezníčková, CSc.
Ing. Jan Šleichrt
Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Tomáš Doktor
Garantující ústav:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Klíčová slova:
silové soustavy, vazba, reakce, zatížení, nosník, složená soustava, prutová soustava, virtuální práce, vláknové polygony
Anotace:
Obecná soustava sil. Posuzovaní statické určitosti, výpočet reakcí těles a složených soustav. Stanovení vnitřních sil na staticky určitém nosníku (analýza přímých, šikmých a lomených prutů) a jednoduchém rámu. Princip virtuálních prací, použití kinematické metody pro výpočet reakcí staticky určité soustavy. Určení osových sil v prutových soustavách metodou styčných bodů a průsečnou metodou. Průřezové charakteristiky. Vláknové polygony, řetězovky.
Cíle:
Získané znalosti umožní řešit silové a momentové namáhání jednoduchých inženýrských konstrukcí v dopravě, např. různých typů nosníků, prutových soustav, vláknových polygonů, řetězovek.