Teoretická a aplikovaná mechanika

Kód předmětu:
18TAM
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština DS Dopravní systémy a technika - 3708T009
Zakončení:
zkouška (zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Klíčová slova:
podmínky plasticity, pružnoplastický stav těles, plastický stav těles, lomová mechanika, faktor intenzity napětí, únavový proces
Anotace:
Základy teorie plasticity. Podmínky plasticity. Pružnoplastický a plastický stav tělesa. Spolehlivost a životnost konstrukcí. Klasifikace poruch. Lomový proces. Pole napětí a deformací v okolí vrubu. Faktor intenzity napětí. Lomová houževnatost. Energetické metody. Hnací síla trhliny. Otevření trhliny. Únavové vlastnosti materiálu. Dimenzování na únavu.
Cíle:
Zvládnutí základů teorie plasticity a výpočtů konstrukcí s uvážením plasticity. Znalost základů lomové mechaniky a únavových procesů s výpočtovými metodami.