Experimentální metody mechaniky

Kód předmětu:
18Y1EM
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Klíčová slova:
experimentální mechanika, materiálové vlastnosti, návrh experimentu, životnost
Anotace:
Účel a úloha experimentální mechaniky. Snímače mechanických veličin. Přehled experimentálních metod. Destruktivní a nedestruktivní zkoušení materiálů. Návrh experimentu a příprava vzorků. Tahové a ohybové zkoušky. Elektrická odporová tenzometrie. Optické metody měření deformací. Únava a zbytková životnost. Instrumentované zkoušky tvrdosti. Základy elektronové mikroskopie. Chyby měření.
Cíle:
Znalost vybraných experimentálních metod a aplikace metod zkoušení materiálů a konstrukcí.