Zkušební metody konstrukcí a materiálů

Kód předmětu:
18ZKM
Studium:
doktorské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (P 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
volitelný
Jazyk | obor:
čeština, angličtina D Dopravní systémy a technika - 3708V009
čeština, angličtina T Technologie a management v dopravě a telekomunikacích - 3708V024
Zakončení:
zkouška (zk)
Garant předmětu:
prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Anotace:
Účel a úloha experimentálního ověřování provozuschopnosti a spolehlivosti mechanických soustav a materiálů. Vztah výpočtového a experimentálního modelování. Hybridní metoda Veličiny a jevy sledované experimentálně. Modelová podobnost. Měřící linka, snímače mechanických veličin. Tenzometrická měření. Fotoelasticimetrie. Měření mechanických charakteristik materiálů. Diagnostika konstrukčních soustav. Měření deformačních procesů na reálných konstrukcích a modelech. Chyby měření. Metody vyhodnocování experimentů.