Telematické systémy a jejich návrh

Kód předmětu:
20TSJ
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
6
Rozsah výuky:
3 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština, angličtina IS Inteligentní dopravní systémy - 3711T004
zimní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Petr Bureš, Ph.D.
Ing. Martin Langr, Ph.D.
roh  Cvičení:
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
Telematics, telematic services, UML, system analysis and design, CASE tools.
Anotace:
Categorization and description of telematic systems and services, split ITS system in subsystems, interface specification, steps in system analysis and design, role of standardisation.
Cíle:
Provide information about telematic systems currently in use in different areas with regards to their role in increasing traffic safety and provide information needed for the analysis and design of ITS systems. The absolvent will be able to describe an existing ITS so that it is undesrtandable by all levels of users (managers, SW developpers).