Telematické systémy a služby

Kód předmětu:
20TSS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Martin Langr, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Martin Langr, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
telematika, telematické aplikace, architektura ITS systémů, mýtné systémy, navigační systémy, kooperativní systémy, dopravně-informační systémy, vozidlové systémy, železniční telematika
Anotace:
Telematika teoreticky, architektura telematických systémů, kooperativní systémy - technologie, principy a aplikace, evropská služba elektronického mýtného, systémy pro poskytování dopravních informací, e-call, automatické vozidlové systémy, ERTMS - evropský systém pro řízení železniční dopravy.
Cíle:
Znalost telematických systémů a jejich aktuálních trendů díky kategorizaci a popisu telematických systémů a služeb s důrazem na aktuální vývoj v telematice - kooperativní systémy, smart cities.