Fyzikální principy pro letectví 2

Kód předmětu:
21FPL2
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
0
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština, angličtina LED Letecká doprava - 3708R031
čeština PIL Profesionální pilot - 3708R030
čeština TUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
 
roh  Cvičení:
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
elektromagnetismus, Maxwellovy rovnice, kvantové vlastnosti látek
Anotace:
Elektrický náboj a elektrické pole. Magnetické pole. Maxwellovy rovnice. Vyzařovací zákony. Základy atomové fyziky. Základy fyziky pevných látek.
Cíle:
Cílem předmětu je pomoci studentům s pochopením probíraných fyzikálních principů a to zejména na základě početních cvičení.