Provoz a ekonomika letecké dopravy

Kód předmětu:
21PAEL
Studium:
doktorské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (P 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
volitelný
Jazyk | obor:
čeština, angličtina P Provoz a řízení letecké dopravy - 3708V017
Zakončení:
zkouška (zk)
Garant předmětu:
Ing. Eva Endrizalová, Ph.D.
doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA, dr. h. c.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Anotace:
Seznámení s postavením a úkoly dopravy v národním hospodářství, charakteristikami jednotlivých dopravních oborů, úkoly letecké dopravy v dopravní soustavě, organizací a řízením civilního letectví, národními a nadnárodními organizacemi, technickým provozem letadel, leteckou přepravou, smlouvami a tarify používanými v letecké dopravě a speciálními leteckými pracemi. Postavení letecké dopravy jako infrastrukturálního odvětví v socioekonomickém systému státu, charakteristika přepravního trhu, vlivy působící na jeho utváření, harmonizace podmínek na přepravním trhu, dopravní politika, strategie podnikání leteckých podniků. Ekonomické ukazatele hospodaření v letecké dopravě. Obchodní činnost v letecké dopravě. Cílem je rozšířit znalosti získané v magisterském studiu a seznámit posluchače se současnými trendy v Evropě. Základní pochopení nových trendů v problematice provozu a ekonomiky letecké dopravy a vytvoření předpokladů pro další rozvíjení tohoto oboru.