Údržba letišť

Kód předmětu:
21W1UT
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Eva Endrizalová, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
letní údržba, zimní údržba, technické prostředky údržby letišť
Anotace:
Zimní údržba letišť. Prostředky pro zimní údržbu drah. Odmrazování letadel. Směsi pro odmrazování. Letní údržba letišť. Prostředky pro letní údržbu letišť. Provozní postupy, omezení, předpisy. Stavba letištních drah.
Cíle:
Získat vědomosti o postupech a prostředcích letní a zimní údržby letišťních pohybových a provozních ploch. Přehled o technologiích stavby letištních drah.