Marketing v letecké dopravě

Kód předmětu:
21Y2MK
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Eva Endrizalová, Ph.D.
doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA, dr. h. c.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
marketing, výzkum, segmentace trhu, yield management
Anotace:
Pojem marketing, podstata, vznik, etapy, druhy. Marketingové prostředí v letecké dopravě. Marketingový výzkum. Segmentace trhu. Marketingové strategie leteckých společností. Produkty letecké společnosti. Yield management a výnosy. Prodej produktu na trhu letecké dopravy.
Cíle:
Absolvováním předmětu studenti získají vědomosti o podstatě a taktice moderního marketingu. Prohloubí si vědomosti z oblasti marketingové činnosti firmy, obsahu a zvláštnostech marketingu v letecké dopravě.