Aplikované měřicí metody v dopravě

Kód předmětu:
22AMM
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština DS Dopravní systémy a technika - 3708T009
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Cvičení:
doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D.
doc. Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Klíčová slova:
geodetická měření, vysokorychlostní kamery, akcelerometry, fotogrammetrie, radar, GPS
Anotace:
Zaměření a technické zpracování situace dopravní stavby geodetickou totální stanicí, GPS systémy a pomocí fotogrammetrie, 3D skenování. Vytýčení části dopravní stavby geodetickými metodami. Měření a technické zpracování některých dynamických charakteristik vozidla za použití vysokorychlostních kamer, akcelerometrů a radaru. Jedná se o týdenní kurz s předpokládanými termíny výuky po 2 týdnech v měsících červnu a září (zpravidla ve zkouškovém období).
Cíle:
Praktická znalost a dovednost zaměřování stavu, vytyčování dopravních staveb a dynamických charaketristik vozidel dostupnými technologiemi.