Analýza a prevence silničních nehod

Kód předmětu:
22APN
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
1 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština, angličtina IS Inteligentní dopravní systémy - 3711T004
letní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Michal Frydrýn, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Michal Frydrýn, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Klíčová slova:
Analýza nehod, Prevence nehod
Anotace:
Obsahem předmětu jsou základní pojmy, druhy podkladů, metody analýzy, vliv komunikace, nehodoví činitelé, závady vozidel a další.
Cíle:
Náplní předmětu je seznámit posluchače s fyzikální analýzou nehod, s typickými příčinami nehod a s jejich prevencí