Prevence silničních nehod

Kód předmětu:
22PSN
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština DOS Dopravní systémy a technika - 3708R009
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Zuzana Radová, Ph.D.
doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc.
roh  Cvičení:
doc. Ing. Zuzana Radová, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Klíčová slova:
dopravní nehoda, příčiny nehod, prevence, kolizní diagramy, viditelnost, nehody chodců, cyklistů, vlastnosti vozovek, překážky
Anotace:
Základní vazba příčiny - prevence, kolizní diagramy, příčiny nedání přednosti v jízdě, vliv počáteční rychlosti a počátku brzdění na rychlost střetovou, sjíždění dlouhého klesání, přeprava a upevnění nákladu, problematika chodců, typické nehody cyklistů a motocyklistů, brzdy, zimní podmínky, nevhodné parametry komunikací, viditelnost, protismykové vlastnosti vozovek, pevné překážky, asistenční systémy vozidel, technické závady vozidel.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámit studenty s faktory ovlivňujícími riziko vzniku dopravní nehody a kauzalitou ve vztahu k typickým nehodám.