Simulace a kinematické modelování vozidel

Kód předmětu:
22SKM
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština DS Dopravní systémy a technika - 3708T009
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Cvičení:
doc. Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Klíčová slova:
PC crash, virtual crash, impulz expert, kinematické modelování
Anotace:
Principy a možnosti simulačních prostředí se zaměřením na analýzu pohybu a nehod vozidel. Kinematické modelování pohybu vozidel a souprav. Rozhledové podmínky. Průjezdy vozidel a souprav projektovanými úseky.
Cíle:
Zvládnutí použití simulačního prostředí v kinematických úlohách pro podporu projektování dopravních staveb, pohyb vozidla (soupravy) v časoprostoru , či určení rozhledových podmínek.