Šetření leteckých nehod

Kód předmětu:
22SLN
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
12 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština PL Provoz a řízení letecké dopravy - 3708T017
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Karel Mündel
doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc.
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Karel Mündel
doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc.
Garantující ústav:
Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Klíčová slova:
letecké nehody, analýza, prevence
Anotace:
Specifika soudního znalectví. Předpisy a ustanovení pro mimořádné letecké události. Analýza leteckých nehod (šetření příčin, průběh, lidský faktor). Prevence leteckých nehod. Zpráva o mimořádné letecké události. Rozbor konkrétních leteckých neštěstí.
Cíle:
Absolvent získá ucelený přehled o příčinách, řešení a předcházení mimořádných leteckých událostí.