Počítačové simulace a analýzy silničních nehod

Kód předmětu:
22Y2PS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Klíčová slova:
PC crash, virtual crash, impulz expert, kinetické modelování, ráz, silové řešení, MKP
Anotace:
Simulace dynamiky jízdy vozidla, multibody systémů a aktivních bezpečnostních systémů vozidel, škola smyku, vliv prostředí na model, vyhodnocování crash testů, jednostopá vozidla, posádka vozidla, chodec, simulace a analýza dopravních nehod.
Cíle:
Zvládnout modelovat v určených simulačních prostředích dynamiku jízdy vozidel, včetně vlivu vnějšího prostředí. Řešit, simulovat a analyzovat dopravní nehody.