Akustika v dopravě

Kód předmětu:
23AKU
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BEZ Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708R047
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Petr Honzík, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
Akustika, elektroakustické měniče, akustické signály.
Anotace:
Základní akustické veličiny. Základní rovnice akustiky, metoda náhradních obvodů. Akustická impedance, tlumení. Elektroakustické měniče, senzory. Základy analýzy akustických signálů. Akustika uzavřených prostor. Základy akustiky v pevné fázi.
Cíle:
Cílem předmětu je získat základní znalosti v oboru akustiky, elektroakustických měničů a akustických signálů.