Architektura počítačových systémů

Kód předmětu:
23ARPS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
Principy počítačů, architektura počítačů, operační systémy.
Anotace:
Architektury počítačů. Reprezentace dat. Organizace a implementace počítačů. Prvky procesorů, paměti, propojovací systémy. Architektury a vývoj operačních systémů. Správa procesů, správa paměti, správa souborů.
Cíle:
Úvod od architektury počítačů s cílem získat znalosti o architektonických principech a využití těchto znalostí v expertní činnosti.