Bezpečnostní aspekty návrhu dopravních prostředků

Kód předmětu:
23BANP
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
Zakončení:
zkouška (zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Václav Jirovský, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
projekt vozidla, konstrukce a bezpečnost, porucha systému, únava materiálu, dynamika vozidla
Anotace:
Návrh, projekt a konstrukce dopravního prostředku z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti. Určení zátěžných stavů z dynamické analýzy, rozbor způsobů namáhání konstrukce. Výpočtové a experimentální metody ve zkoušení vozidel. Statická, únavová pevnost a životnost. Optimalizace konstrukce z hlediska bezpečnosti.
Cíle:
Seznámit posluchače s principy návrhu dopravního prostředku z hlediska bezpečnosti.