Bezpečnostní aspekty dopravy

Kód předmětu:
23BASP
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
6
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BEZ Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708R047
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Václav Jirovský, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
bezpečnost dopravy, dopravní prostředky, člověk
Anotace:
Přehled bezpečnostních aplikací v dopravě, systémový přístup k zavádění bezpečnostních řešení. Interakce a koexistence člověka s technologií. Metody analýz chování člověka a jeho změn. Multioborový přístup k bezpečnosti.
Cíle:
Aplikace systémové bezpečnosti v sociotechnickém dopravním systému.