Bezpečnostní technologie dopravních a informačních systémů

Kód předmětu:
23BDIS
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
16 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština, angličtina společná část studia
zimní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.
roh  Kombinovaná
forma studia:
doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
bezpečnost v dopravě, bezpečnost dopravních prostředků, infrastruktury, informačních systémů
Anotace:
Bezpečnost dopravních prostředků - principy, zkoušení a hodnocení. Integrální bezpečnost a její řízení zaměřená na kritické objekty a infrastruktury. Bezpečnost informačních systémů a jejich odolnost.
Cíle:
Poskytnout studentům celkový přehled o bezpečnostní problematice v dopravě a navazujících oborech.