Bezpečnost dopravních prostředků

Kód předmětu:
23BDP
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Václav Jirovský, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
pasivní bezpečnost, aktivní bezpečnost, integrovaná bezpečnost, bioemchanika poranění, zádržné systémy
Anotace:
Pasivní, aktivní a integrovaná bezpečnost dopravních prostředků. Bezpečnostní a asistenční systémy. Biomechanika poranění a zádržné systémy. Interakce člověk-vozidlo v nouzových režimech.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy bezpečnostních systémů vozidel.