Experimentální měření

Kód předmětu:
23EM
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
experiment, elektrická veličina, neelektrická veličina, LabVIEW, grafické programování
Anotace:
Teoretická a praktická příprava experimentu. Měřicí metody a principy. Využití výpočetní a specializované DAQ techniky pro provádění experimentů. Grafické programování v systému NI LabVIEW. Realizace experimentálních měření. Vyhodnocení měření, technická zpráva. Analýza výsledků prostřednictvím systému NI DIAdem.
Cíle:
Samostatná příprava, realizace i vedení experimentu při měření různorodých veličin.