Informační bezpečnost

Kód předmětu:
23IB
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
angličtina IS Inteligentní dopravní systémy - 3711T004
zimní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
bezpečnost, teorie systémů, informační systémy, kybernalita
Anotace:
Základy bezpečnosti, definice a pojetí. Bezpečnost v síťových odvětvích, systémy a sítě - bezpečnostní hlediska. Rizika a jejich ohodnocování, vliv bezepčnosti na návrh systémů.
Cíle:
Seznámit posluchače se základy bezpečnostních technologií a jejich použitím dopravě a dopravních systémech.