Kybernalita II

Kód předmětu:
23KYR
Studium:
doktorské
Studijní program:
Inženýrská informatika (P 3902)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
volitelný
Jazyk | obor:
čeština, angličtina I Inženýrská informatika v dopravě a spojích - 3902V036
Zakončení:
zkouška (zk)
Garant předmětu:
doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Anotace:
Člověk jako součást distribuovaného počítačového systému, modely sociálního chování v distribuovaných počítačových systémech. Právní a sociálně psychologické aspekty chování, kybernetická kriminality, nové trestné činy a jejich začlenění do stávajících právních řádů. Technologie kybernetického trestného činu, teoretické základy a modely. Taxonomie a modely kybernetických útoků. Kyberterorismus, infoware, útočný a maligní software, warfare.