Management a analýza rizik

Kód předmětu:
23MAR
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
10 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
čeština LA Logistika a řízení dopravních procesů - 3708T046
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc.
roh  Cvičení:
RNDr. Jan Procházka, Ph.D.
doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc.
roh  Kombinovaná
forma studia:
RNDr. Jan Procházka, Ph.D.
doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
zdroje rizik, ohrožení, riziko, identifikace rizik, analýza rizik, hodnocení rizik, řízení rizik
Anotace:
Pojetí rizika a pojmy. Příčiny rizik, definice ohrožení, dopadů a rizik. Metody pro identifikaci, analýzu, hodnocení a řízení rizik. Cíle rizikového inženýrství a dobrá inženýrská praxe. Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství. Riziko systému systémů. Aplikace pro-aktivního, strategického a systémového přístupu ve prospěch bezpečí a rozvoje. Plánování územní, nouzové a krizové. Lidský faktor - jeho role a usměrnění.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámit studenty s příčinami rizik, s metodami a způsoby identifikace, analýzy, hodnocení a řízení rizik. Naučit je postupy pro určení dopadů a zvládnutí rizik, a zvláště základy inženýrských disciplín zaměřených na vyjednávání s riziky dle používaných konceptů. Vysvětlit postupy zvládání rizika systému systémů.