Numerická data a modely v inženýrské praxi

Kód předmětu:
23NDAM
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Petr Honzík, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Petr Honzík, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
Numerická data, zpracování signálů, model systému.
Anotace:
Zpracování a prezentace numerických dat, statistické vlastnosti dat, analýza a zpracování signálů, vzorkování a A/D převodníky, číslicové filtry, 2D signál - obraz a jeho základní úpravy, model systému v čase a prostoru, základy metody konečných prvků.
Cíle:
Cílem předmětu je získat praktické návyky při práci s numerickými daty, osvojit si praktický přístup k analýze a zpracování numerických signálů a dat, jakož i k modelování systémů na základě jejich teoretického popisu.