Ochrana osob a majetku

Kód předmětu:
23OCOM
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
3 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
ochrana osob; ochrana majetku; ochrana technologií; strategické řízení
Anotace:
Pojmy. Metody. Soubor poznatků pro ochranu osob a majetku. Komplexní systém řízení bezpečnosti a jeho propojení s ochranou osob a majetku. Lidský faktor. Vybrané aspekty spojené s ochranou osob a majetku. BOZP. Vybrané objekty a zařízení a principy jejich ochrany. Technologie pro fyzickou bezpečnost, zabezpečovací systémy a hodnocení úrovně zabezpečení objektů. Vybrané aspekty ochrany nehmotného majetku. Legislativa.
Cíle:
Poznat zásady ochrany obyvatelstva, lidí v pracovním procesu, ve volném čase a při nouzových a kritických situacích. Naučit se zásady plánování a poznat zásadní druhy plánování v ČR, a to včetně plánování kontinuity u důležitých technologií, objektů a infrastruktur.