Přenos informace

Kód předmětu:
23PI
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
Zakončení:
zkouška (zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Petr Kocourek, CSc.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
Informační kanál, teorie informace, přenosová cesta.
Anotace:
Úvod do teorie informace, teoretické a praktické poznatky v oblasti komunikace. Přehled přenosových cest, kódování a dekódování analogových a číslicových signálů. Vrstvová architektura ISO včetně popisu používaných fyzických vrstev a jejich aplikací. Charakteristiky signálu, kódování, cyklické kódy, komprese signálu. Modulace analogových signálů, modulace pro datové přenosy. Přenosové cesty a sítě, vrstvová architektura protokolů.
Cíle:
Popis informačních kanálů a signálů s cílem získat přehled jejich implementace a charakteristik.