Pokročilé mobilní aplikace

Kód předmětu:
23PMA
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
RNDr. Zuzana Kosová
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
mobilní aplikace, wearable, Android, mobilní zařízení, Android SDK
Anotace:
Historie Android OS a jeho architektura, filozofie mobilních aplikací, vytvoření projektu, popis základních souborů, ladění, životní cyklus aplikace, Context, Activity, UI aplikací, layouty, popis důležitých widgetů, práce s resources (obrázky, jazyky, styly), práce s daty - přenos dat mezi Activity, sdílená data, soubory, timer, asynchronní požadavky, notifikace, práce s DB, Bluetooth LE, ukázky aplikací, další OS (iOS, Tizen), wearables.
Cíle:
Cílem předmětu je naučit studenty vyvíjet aplikace pro mobilní zařízení se systémem Android. Studenti se naučí pracovat s jeho SDK, navrhovat uživatelská rozhraní a programovat aplikace pomocí Android API.