Pokročilé programování v jazyce C++

Kód předmětu:
23PPJC
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
RNDr. Leo Galamboš, Ph.D.
roh  Cvičení:
RNDr. Leo Galamboš, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
Programování, C++.
Anotace:
Typy, třídy a objekty, zapouzdření, vznik a zánik objektů. Abstraktní datové typy, přetěžování. Dědičnost, virtuální dědičnost, virtuální metody. Dynamická alokace, ukazatele, konverze. Šablony, generické programování, kompilační polymorfismus. Kontejnery, iterátory, algoritmy. Objektové knihovny. Výjimky, bezpečné programování s výjimkami. Bezpečné a přenositelné programování, vazby na OS.
Cíle:
Získání znalostí a programátorských dovedností.