Pokročilé programování v jazyce Java

Kód předmětu:
23PPJJ
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
RNDr. Leo Galamboš, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
Programování, Java
Anotace:
Garbage collector, RMI, JDBC, JNDI, JMX, JNI, JSSE, JAAS, Generics, Lambda výrazy.
Cíle:
Získání znalostí a programátorských dovedností.