Psychologie a sociologie v bezpečnosti

Kód předmětu:
23PSOB
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BEZ Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708R047
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Mgr. Miloslav Kučera
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
Sociologie, psychologie, bezpečnost, kyberprostor, komunikace.
Anotace:
Úloha sociologie a psychologie jako vědních oborů v diskurzu bezpečnosti. Bezpečnost informací v kyberprostoru z perspektivy sociální psychologie. Aplikace sociologické a psychologické metodologie v bezpečnosti komunikace v kyberprostoru.
Cíle:
Znalost společenských a psychologických metod a postupů, jejich použití a případné zneužití v rámci bezpečnostního diskurzu je nezbytnou součástí všeobecného přehledu absolventa oboru.