Security v letecké dopravě

Kód předmětu:
23SCT
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
12 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština PL Provoz a řízení letecké dopravy - 3708T017
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.
roh  Cvičení:
doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.
roh  Kombinovaná
forma studia:
doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
bezpečnost letišť, letecká doprava, pozemní provoz, cargo, bezpečnostní perimetr, terorismus
Anotace:
Rozdělení letiště z pohledu bezpečnosti, bezpečnostní design, standardy a úmluvy, formy rizika obecně, analýza a management rizika v pozemní bezpečnosti, krizové plány, bezpečnostní model letiště, identifikační a bezpečnostní systémy, radarové systémy a jejich úloha v zabezpečení provozu, skenovací systémy, rentgeny a mikrovlnné skenery, zpravodajské služby, bezpečnostní složky na letišti, technologie používané pro zajištění pozemní bezpečnosti.
Cíle:
Seznámit studenty s problematikou pozemního zabezpečení letecké dopravy.