Termodynamika kontinua a základy meteorologie

Kód předmětu:
23TDM
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
prof. Ing. Jiří Nožička, CSc.
roh  Cvičení:
prof. Ing. Jiří Nožička, CSc.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
Hydrostatika. Proudění tekutin. Hydrodynamika a aerodynamika. Termodynamika. Ideální a reálné plyny. Vlhký vzduch. Sdílení tepla. Dynamika plynů. Atmosféra Země. Atmosférické projevy.
Anotace:
Základní rozdělení a vlastnosti tekutin. Mechanika tekutin a teorie fyzikální podobnosti. Eulerova rovnice hydrostatiky. Základní rovnice jednorozměrového proudění tekutiny. Stacionární proudění nestlačitelných tekutin se ztrátami. Základní rovnice pro vícerozměrová proudění. Obtékání a aerodynamika těles. Základní zákony termodynamiky. Stavové rovnice. Ideální plyn. Vratné a typické nevratné stavové změny ideálního plynu. Reálné plyny a páry.
Cíle:
Seznámit posluchače s látkou oborů mechaniky tekutin, termomechaniky a základy meteorologie s aplikacemi na dopravní systémy. Teoreticky připravit posluchače na možnosti řešení složitějších případů termodynamiky kontinua v technických oborech.