Ochrana kritických objektů a infrastruktur

Kód předmětu:
23Y1OK
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
RNDr. Jan Procházka, Ph.D.
doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
kritičnost; bezpečnost; kritický objekt; kritická infrastruktura
Anotace:
Druhy technologických systémů, kritický prvek, rizika a jejich příčiny, kritičnost, zranitelnost, propojitelnost, provozuschopnost, resilience, selhání, ochrana, bezpečnost kritických objektů a kritických infrastruktur.
Cíle:
Získat znalosti o rozdělení technologických systémů, systému systémů a jeho vnitřních propojení, příčinách selhání, podmínkách stability, chování v dynamicky proměnném prostředí a základy pro rozpoznání příčných / průřezových rizik. Naučit se studovat systémy pomocí pokrokových metod rizikového inženýrství.