Bezpečnostní praktikum

Kód předmětu:
23Y2BP
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
RNDr. Zuzana Kosová
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
bezpečnost, informační systémy, forensní analýza, dokumentace, programování a řízení
Anotace:
Mezi diskutovaná témata patří správa dat, dolování údajů a textů, informatika s prvky terorismu, detekce podvodů, teroristické a kriminální analýzy sociálních sítí, analýza trestné činnosti, ochrana cyber-infrastruktury, zabezpečení dopravní infrastruktury, zajišťování informací, apod.
Cíle:
Cílem bezpečnostního praktika je získat znalosti a dovednosti ve speciálních oborech, doplňujících studium bezpečnosti systémů a soustav.