Fyzika pro bezpečnostní obory

Kód předmětu:
23Y2FB
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
RNDr. Jan Procházka, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
fyzika látek a jevů při extrémních podmínkách, reologie, geodynamika, geofyzika, fyzika atmosféry
Anotace:
Základy fyziky látek a jevů při extrémních podmínkách. Základy reologie. Fyzika zemského nitra. Geofyzika. Fyzika atmosféry. Aplikace v inženýrských disciplínách zaměřených na bezpečnost.
Cíle:
Poznat základy fyziky látek a jevů při extrémních podmínkách, reologie, geodynamiky (stavba a procesy v Zemi), geofyziky (geotermika, geomagnetismus, geoelektřina, gravimetrie, seismologie), fyziky atmosféry (stavba a procesy) a seznámit se s jejich hlavními aplikacemi v inženýrských disciplínách zaměřených na bezpečnost.