Vypořádání rizik v inženýrských oborech

Kód předmětu:
23Y2VR
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
riziko; bezpečnost; principy řízení; zabezpečený systém; bezpečný systém; bezpečný systém systémů
Anotace:
Typy inženýrství, která jsou zaměřená na rizika, postupy používané v inženýrství rizika, zajištění zabezpečených systémů, zajištění bezpečných systémů, zajištění bezpečných systémů systémů, praktické úlohy.
Cíle:
Naučit zásady výběru správného konceptu práce s riziky podle formulace konkrétní úlohy. Na základě daného konceptu naučit pravidla pro identifikaci, analýzu, hodnocení, posouzení, řízení a vypořádání rizik a způsoby zvládání lidského faktoru a předcházení organizačním haváriím.