Základy bezpečnosti IT a telekomunikací

Kód předmětu:
23ZBIT
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BEZ Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708R047
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
RNDr. Leo Galamboš, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
Počítačová síť, protokoly, směrování.
Anotace:
Princip práce síťových systémů, internet. Internetové protokoly - UDP, IP, TCP, ARP, http(s), ftp, SMTP/TLS, pop(s), imap(s), ssh/scp. Síťové služby - směrování, překlad adres, firewally, proxy. Zranitelnost daného typu sítí.
Cíle:
Přehled principů, metod a standardů v počítačových sítích zejména se zaměřením na jejich zranitelnost.