Řídící a elektronické systémy vozidel

Kód předmětu:
16Y1RE
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Jiří First
Ing. Josef Mík, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravních prostředků (16116)
Klíčová slova:
automatizace, řízení, elektronické řídící systémy
Anotace:
Základní pojmy z regulační techniky. Nástroje pro analytické řešení, popis lineárních systémů. Základní typy regulátorů (PID), vlastnosti, výhody, nevýhody, funkce. Řízení konvenčních a hybridních pohonů. Elektrické pohony. Vozidlové komunikační sběrnice (CAN, LIN, FlexRay, ISObus, Protokol KWP2000, ... atd.). Vozidlové elektronické řídící, bezpečnostní, sdělovací a komfortní systémy.
Cíle:
Detailně představit studentům elektronické prvky a systémy užívané v moderních vozidlech především v oblasti silniční dopravy.