Alternativní formy dluhového financování v oblasti dopravy

Anotace:
Pro potřebu uvedeného projektu budou specifikovány takové formy financování v oblasti dopravy, kde příslušný subjekt veřejného sektoru představuje konečného dlužníka, tj. splátky dluhu pocházejí z jeho rozpočtu, není však přímým účastníkem transakce a protistranou finančního ústavu poskytujícího financování. Jedná se o financování formou PPP – Public Private Partnership, odkupem pohledávek, apod.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Vedoucí:
doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc.
Ing. Pavel Zdvořák

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Obor:
17X2AF | angličtina | LA (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.