Pohony elektrických vozidel

Anotace:
Práce na projektu obnáší návrh pohonu elektrického vozidla nebo hybridního elektrického vozidla s ohledem na dopravní potřeby uživatele vozidla. Může se přitom jednat o vozidlo silniční, železniční nebo vodní. V případě železnice může jít o potřeby provozovatele drážní dopravy, jako je charakter tratě, očekávaný provoz, atd. Je možné řešit jak přestavbu stávajících vozidel, tak návrh nového vozidla. Náplní projektu jsou také související energetické výpočty.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Vedoucí:
Ing. Tomáš Musil, Ph.D.
Ing. Jindřich Sadil, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Obor:
20X1ES | angličtina | ITS (Inteligentní dopravní systémy)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.